PRIVAT

Skatter och juridik

Så hjälper vi dig med skatterna

Det är vad vi i slutändan får i handen som räknas. Därför är skattefrågorna viktiga. Tillgångar beskattas olika. Genom att placera i olika typer av sparande påverkas skatten och hur tillgängliga pengarna ska vara. IPS, Kapitalförsäkring och Depåsparande är olika produkter med helt olika möjligheter och beskattning. Vi hjälper våra kunder att hitta optimala skattemiljöer för sitt kapital.

Så hjälper vi dig med juridiken

Det är viktigt att planera för vad som ska hända med ens tillgångar när man går bort, i händelse av skilsmässa eller bodelning. Andra viktiga frågor är vem som är förmånstagare i försäkring och testamente. Vi hjälper till att hitta lösningar för din situation och att upprätta nödvändiga dokument.