PRIVAT

Vi hjälper till med olika lösningar

Det finns många sätt att spara på under livets olika skeden. Och därmed uppstår det också många olika frågeställningar kring sparandet: Vilken är den bästa skattelösningen? Vad händer om jag blir sjuk? Om jag har ärvt pengar eller vill spara till barnen?

Vi erbjuder en komplett genomgång, berättar vad det finns för alternativ och erbjuder optimal placering utifrån dina önskemål och din specifika livssituation. Vi förmedlar inga egna produkter. Det skiljer oss från många stora förmedlarbolag. Våra rekommendationer utgår helt från ditt perspektiv som kund.

  • Vi hjälper dig att ta fram den lämpligaste skattelösningen just för dig och ditt sparande.
  • Om du har frågor kring vad som händer vid en bodelningen tar vi fram lösningar som är bäst för dina efterlevande.
  • Vi ser över avkastningen på dina besparingar och hur kan de bli bättre.
  • Vi hjälper dig att se hur det går för ditt pensionssparande.