PRIVAT

Överblick

All information på ett ställe

I ett långsiktigt sparande får ett par procentenheter mer i avkastning stor betydelse för den slutgiltiga pensionen.
Därför är valen du gör i dag viktiga.

Vi hjälper företagare och företagets anställda med:

  • Att välja försäkringsbolag utifrån bolagets avkastning, finansiella styrka och andra relevanta kriterier.
  • Att göra placeringar som passar den enskildes riskprofil genom en balanserad fördelning mellan traditionell förvaltning/fondförvaltning och val av fonder.
  • Att kontinuerligt följa upp placeringarna över tid.
  • Att placera överlikviditet så att det genererar en bra avkastning.

Företag – Ägare
Företag – Placering