PRIVAT

Placering

Så får vi ditt kapital att växa

Hur pengar placeras för att växa är alltid en avvägning mellan:

  • Risk
  • Kostnad
  • Förväntad avkastning
  • Tillgänglighet

Vilka placeringar som är bäst och hur de fördelas beror på riskprofil, livssituation och tidshorisont. Vi kan marknaden och alternativen. Vi utvärderar våra kunders placeringar och tillsammans tar vi fram en optimal placeringsmix, specifik för varje kund. Vi hjälper till att hålla placeringarna aktuella genom regelbundna uppföljningar.

Målet är att i varje läge att skapa högsta möjliga avkastning till lägsta möjliga risk och kostnad.